UNIVERSITAT PER A MAJORS - UNIVERSITATEA JAUME I DIN CASTELLON

Universitatea Jaume I (UJI) este o universitate publică înființată în anul 1991, al cărei obiectiv principal este să promoveze dezvoltarea socială, economică și culturală a comunității prin transmiterea cunoștințelor și rezultatelor cercetărilor.

Are 4 facultăți: Științe juridice și economice, Științe umane și sociale, Științe ale sănătății și Școala superioară de tehnologie și științe experimentale. În anul 1998 a fost creat un Program de învățare pe tot parcursul vieții. Punctul forte este Universitatea pentru seniori, tot atunci fiind prezentată și echipa de cercetare.

”Universitatea pentru seniori” are în prezent înscriși 1.090 studenți peste 55 de ani. A fost creată în anul 1998 (www.mayores.uji.es). Prin acest proiect, universitatea este un transmițător de cunoștințe și activator de abilități și cunoștințe ale oamenilor în vârstă. Ne propunem să promovăm integrarea, participarea, bunăstarea și calitatea vieții lor. Conținuturile umanistice în principal (filozofie, sociologie, psihologie, istorie, artă) se combină cu subiectele economice, tehnologice și de sănătate, alături de ateliere, prelegeri și alte activități. Tehnologiile informaționale și comunicaționale (TIC), datorită impactului lor personal și global, sunt luate în considerare în cadrul programului, atât ca metodă pedagogică, cât și ca instrument pentru utilizare personală și participare socială, promovând astfel includerea digitală a seniorilor.

Programul de formare permanentă este integrat de o echipă de cercetare interdisciplinară în domeniile gerontologie, sociologie, tehnologie și psihologie. Această echipă reprezintă angajamentul universității pentru îmbunătățirea continuă a calității, inovării și dezvoltării, atât a programului cât și a studenților și a societății din care fac parte. Scopul este să depășească activitatea de formare, favorizând progresul, astfel încât să participe activ în procesul educațional, organizând ateliere, laboratoare, conducând proiecte pilot, testând medii de formare și proiecte de cercetare împreună cu alte domenii din universitate. În cele din urmă, includem ca misiune diseminarea și promovarea rezultatelor obținute ca obiectiv final pentru utilizarea socială.

Contact: esteller@uji.es

Website: http://mayores.uji.es

Facebook: https://www.facebook.com/universitatmajors/
 

INSTITUTE FOR LEARNING INNOVATION – FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN NUERNBERG

Universitatea Friederich Alexander, Erlangen – Nuremberg este a doua cea mai mare universitate bavareză, în prezent cu aproximativ 40.000 de studenți și 3.000 de profesori și membri ai personalului.

În calitate de institut central de cercetare la Universitatea din Erlangen, în contextul învățării, învățării pe tot parcursul vieții și învățării susținute de tehnologie, Institutul de inovație în învățare (ILI) a fost implicat pe scară largă din 1986 în proiecte europene de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor inovatoare de învățare pentru susținerea proceselor de învățare în diferite situații pentru diferite grupuri țintă. ILI are un puternic centru de dezvoltare a tehnologiei de învățare care dezvoltă și adaptează sisteme de învățare flexibile și mobile pentru optimizarea procesului de învățare, mediilor de învățare cu surse libere și sisteme autorizate, sisteme de comunicare și cooperare.

Din 1993, ILI dezvoltă, implementează și evaluează concepte pedagogice și tehnologice integrate pentru promovarea învățării tehnologiei îmbunătățite adaptate nevoilor diferitelor grupuri țintă precum elevi, studenți, profesori, studenți-profesori, seniori, persoane cu handicap etc.

Ca una dintre primele organizații din Germania care lucrează în domeniul învățării cu ajutorul tehnologiei, ILI a început de timpuriu cercetări în domeniul mediilor de simulare și a jocurilor.

ILI conduce mediul de eLearning și evaluare al universității cu aproximativ 60.000 de utilizatori activi și aproximativ 30.000 de vizite pe zi. În prezent, aproximativ 30 de persoane lucrează la ILI într-o echipă interdisciplinară de oameni de știință cognitivi și sociali și experți în tehnologie și multimedia. De peste 25 de ani ILI a coordonat și a participat în mai mult de 300 de proiecte, în cadrul a numeroase programe europene.

Contact: tamara.suttner@ili.fau.de

Website: https://www.ili.fau.de/

Facebook: https://www.facebook.com/lerninnovation/
 

UNIVERSITÀ DELLE LIBERTÀ DEL FVG

Universitatea LiberEtà se ocupă de educația și formarea adulților și are următoarele obiective:

  • Să fie o sursă culturală și educațională pentru comunitatea locală;
  • Să informeze toți membrii că schimbările epocale la care asistăm necesită actualizarea formărilor recurente și continue;
  • Să își încurajeze membrii să joace un rol activ și productiv, propunând inițiative și/sau proiecte și contribuind la realizarea lor;
  • Să dezvolte orizonturile culturale trecând de la culturala tradițională la forme noi și alternative de cunoaștere;
  • Să aducă inovații în metodologiile de predare și învățare și să colaboreze cu părțile interesate pentru afirmarea conceptului ”Learning city”.

Universitatea LiberEtà organizează peste 600 de cursuri pe an, cu peste 150 de profesori pentru aproximativ 3500 de cursanți, în următoarele domenii: discipline tradiționale și inovatoare; TIC de la cunoștințele de bază la cele mai comune pachete software și furnizori de e-mail; limbi și civilizații străine, atât europene cât și non-europene; construirea bunăstării psihologice (cursuri practice și operaționale): cursuri de gimnastică, muzică, dans; ateliere artistice și artizanale.

Începând cu anul 2000 Universitatea LiberEtà a început să își extindă oferta educațională și culturală în toată Europa. Deși rezultatele au fost mulțumitoare atât la nivel local cât și regional, s-a considerat important să se facă mai degrabă un salt de perspectivă, decât unul de calitate, o perspectivă care includea o viziune europeană mai largă. Începând cu anul 2002 am început să organizăm evenimente, cursuri și schimburi internaționale, să gestionăm și să participăm în diferite proiecte europene și să fim o rețea importantă europeană și extra-europeană care include peste 60 de organizații. Proiectele europene în care am fost implicați au fost în principal Grundtig și Leonardo da Vinci care au răspuns misiunii Universității LiberEtà. Dezvoltarea formativă și culturală a centrului nostru s-a îmbogățit, fără îndoiala, datorită lucrului și colaborării cu alte instituții care au scopuri și obiective similare, dar cu tradiții, cultură și limbă diferite.

Contact: massimo.bardus@libereta-fvg.it

Website: https://www.libereta-fvg.it/

Facebook: https://it-it.facebook.com/UniversoLiberEta/
 

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ

Grupul pentru Integrare Europeană – GIE (www.gie.ro) este un ONG creat în anul 2002. Misiunea sa este să contribuie la procesul de integrare al Uniunii Europene prin formare profesională, activități educaționale și culturale. GIE are 28 de angajați cu normă întreagă și part-time și implementează un spectru larg de activități, cum ar fi: cercetări teoretice și de teren în domeniul educației adulților/ învățării pe tot parcursul vieții și formarea educațională profesională, analiză, procesare de date, studii comparative, elaborarea de strategii și metodologii pentru educația adulților/ învățarea pe tot parcursul vieții și formarea educațională profesională . Activitățile GIE se concentrează, de asemenea, pe elaborarea  curriculumului, dezvoltarea materialelor educaționale, evaluarea didactică, procesul de evaluare, elaborarea materialelor de diseminare. GIE a acreditat, prin intermediul Autorității Naționale pentru Calificări din România, o serie de cursuri de EA și FEP și a devenit un furnizor cunoscut de educație și formare în regiunea Argeș.

În județul Argeș, unde GIE își desfășoară activitatea, trăiesc diferite categorii de persoane: tineri, vârstnici și pensionari, femei, imigranți, șomeri, persoane cu dizabilități, etnici romi, cetățeni cu mai puține oportunități. Nevoile lor vizează educația și formarea profesională, sănătatea și îngrijirea, sprijinul financiar, integrarea socială și dezvoltarea durabilă, comunicarea, integrarea pe piața muncii și în era digitală. GIE colaborează îndeaproape cu alte organizații din  regiune pentru a sprijini aceste categorii de persoane: ONG-uri locale și regionale, asociații, IMM-uri, biblioteci, muzee, asociații profesionale, Universitatea din Pitești, Inspectoratul școlar județean Argeș, Casa corpului didactic, Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă. De asemenea, GIE are competențe în furnizarea formării online (de exemplu cursuri pe platforma Moodle) și în formarea cursanților adulți marginalizați, ceea ce va ajuta la atingerea unui număr crescut de persoane din grupul țintă preconizat al proiectului și va ajuta la diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectului. Experiența generală a GIE ca furnizor de educație și formare în domeniul EA/LLL și VET, cu participarea activă și integrarea socială și experiența sa în lucrul cu o varietate mare de grupuri de persoane vor fi benefice pentru proiectul actual.

Contact: g.chirlesan@gie.ro

Website: http://www.gie.ro/
 

LEARNMERA OY

Learnmera Oy este un furnizor privat de educație și traducere în limbi străine din Helsinki, care oferă lecții de limbaj în afaceri, traduceri și servicii de corectură. Cursurile sunt oferite în principalele limbi nordice și europene, precum și cursuri pentru începători în engleză, finlandeză, suedeză, franceză, germană și rusă. Learnmera Oy are o experiență considerabilă în crearea de resurse educaționale, crearea site-urilor web și crearea de conținut de aplicații precum și cursuri profesionale online. Materialele publicate de învățare a limbilor străine și materialele culturale sunt gratuite și au avut sute de mii de descărcări până acum. Learnmera Oy a participat în diferite proiecte europene din anul 2008.

În plus față de serviciile menționate mai sus, Learnmera oferă și servicii IT, destinate în special clienților și instituțiilor care doresc să-și îmbunătățească interacțiunea cu clienții și prezența în social-media.

O listă de proiecte la care a lucrat anterior Learnmera poate fi găsită aici.

Contact: veronica@learnmera.com

Website: http://learnmera.com

Facebook: https://www.facebook.com/Thelanguagemenu/