OnTrain-projekti ”Online training: the treasure within - aarre sisälläsi” on UNESCO:n Jacques Delors -raportin ”Learning: the treasure within” inspiroima. Tämä on 2-vuotinen Erasmus+-projekti, joka alkoi marraskuussa 2018 ja päättyy lokakuussa 2020 ja johon osallistuu 5 yliopistoa ja aikuiskoulutusinstituutiota Euroopasta: Espanjasta, Italiasta, Saksasta, Suomesta ja Romaniasta. Tämä projekti kehittää kouluttajille suunnattua koulutusmateriaalia sekä verkkokoulutustyökaluja, jotka ovat hyödyksi sosiaalisen oppimisen edistämisessä.

Projektimme pääkohderyhmänä ovat kouluttajat (tuutorit, ohjaajat, valmentajat, mentorit, tiiminjohtajat, henkilöstöosastot…), jotka haluavat alkaa tarjoamaan koulutuksiaan käyttämällä verkkoalustoja.

Täten verkko-opetuksesta tulee aktiviteetti, jota ei käytetä ainoastaan materiaalin ja viestien lähettämiseen, vaan se on myös sosiaalinen ja yhteisöllinen tila, jonka avulla tulevat esiin verkkokoulutuksen edut aikuisille ja senioreille. Tuloksina on kaksi päätuotetta:
  1. Opas verkko-opetuksen kouluttajalle, johon sisältyy teknis-pedagogista sisältöä opettamiseen verkkoalustoilla.
  2. Verkko-oppimiskurssi ja aktiviteetteja, ml. sosiaalisia, yhteistyö- ja tutkimusaktiviteetteja.

Ensimmäinen tuote on tarkoitettu viiteoppaaksi opettajalle tai ohjaajalle Euroopan tasolla, joka sisältää 30 eri tapaa ottaa huomioon laadukas verkko-opetus aikuisille ja vanhuksille. Toinen tuote on aktiviteettikatalogi, jota eurooppalaiset instituutiot voivat käyttää edistämään ja rikastamaan oppimista instituutioissaan.

Tiedämme, että verkkokoulutusta voidaan käyttää opettamaan monia erilaisia kursseja. Esimerkiksi historiaa, taidetta, psykologiaa, taloustiedettä, luonnontieteitä, sosiologiaa, jne. Tällä tavoin on mahdollista oppia kurssin sisältö ja sallia suuremmalle määrälle ihmisiä pääsy uusiin oppimisen ja kasvun mahdollisuuksiin, erottelematta iän, etäisyyden tai ajan perusteella, ja edistäen esteettömyyttä, lisäten maaseutualueiden vähäisiä mahdollisuuksia ja vähentäen muita esteitä, jotka saattavat tehdä pääsyn koulutuskeskukseen mahdottomaksi.

Lisäksi verkkokoulutus suosii uuden tiedon ja tieto- ja viestintäteknologioiden (ICT) omaksumista ei vain kurssina, jossa oppilaalle opetetaan taitoja tietokoneen tai internetin kautta, vaan aktiviteettina, jossa hän jo käyttää tieto- ja viestintäteknologioita, hallinnoi niitä ja lisää taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan teknologian avulla, eikä kurssin pääasiallisena tavoitteena. Tällä tavoin oppilaan on mahdollista integroida viestintäteknologia tavaksi tiedon etsimisen, viestinnän, tiedostojen käytön jne. kautta.

Euroopassa on myös tälle tarvetta. Tämä voi johtua nykyisestä politiikasta: ”Digitaalisen talouden ja yhteiskunnan” Action 68 otsakkeella ”Jäsenvaltiot valtavirtaistavat e-oppimisen kansallisissa käytännöissä”, koska “nykyään e-oppiminen ei ole tarpeeksi edustettu jäsenvaltioiden koulutuksessa”, etujen nimeäminen ja tieto- ja viestintäteknologian tehokkaan käytön tukeminen oppimisessa.

Jos haluat tietää lisää näistä toimista, voit vierailla aktiviteettiosiossa, josta löydät päivitettyä tietoa siitä, mitä tällä hetkellä tehdään.

Lisätietoa projektista saat ottamalla yhteyttä esteller@uji.es.


Partnerit, jotka työskentelevät yhdessä tämän mielenkiintoisen projektin parissa, ovat:

Koordinaattori

Kumppanit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä verkkosivuston heijastaa ainoastaan laatijansa näkemyksiä, eikä Komissiota voida pitää vastuussa mistään sen sisältämien tietojen käytöstä.
Projektinumero: 2018-1-ES01-KA204-050702