Proiectul onTrain "Formarea online: comoara din ea", este inspirat din raportul pentru UNESCO al lui Jacques Delors "Învățarea: comoara din ea". Acesta este un proiect Erasmus +  cu o durată de doi ani, a început în Noiembrie 2018 și se va termina în Octombrie 2020, în cadrul căruia participă 5 universități și instituții pentru formarea adulților din Europa: Spania, Italia, Germania, Finlanda și România. Acest proiect va dezvolta un material educațional destinat formatorilor, în plus față de instrumentele educaționale online care vor fi utile în promovarea învățării sociale.Grupul țintă al acestui proiect sunt formatorii și educatorii (tutori, facilitatori, instructori, mentori, lideri de echipă, departamente de resurse umane) care doresc să înceapă să formeze folosind platformele online.În acest fel, predarea online va fi o activitate care  nu se utilizează doar pentru a transmite materiale sau a trimite mesaje, ci va fi un spațiu social și de colaborare, permițând astfel să apară avantajele educației online la adulți și seniori. Mai exact, rezultatele vor fi două produse principale:
  1. Ghid pentru profesorul online, care include conținut tehno-pedagogic pentru o predare adecvată prin platforme online.
  2. Curs și activități de învățare online, cu activități sociale, de colaborare și de descoperire.
Primul produs se dorește a fi un ghid de referință pentru profesor sau facilitator la nivel european care va include 30 de aspecte care trebuie luate în considerare pentru o formare online de calitate a adulților și vârstnicilor. Al doilea produs va fi un catalog de activități care poate fi folosit de către instituțiile europene pentru a stimula și a obține o formare mai bogată în instituțiile lor.
Suntem conștienți că formare online poate fi folosită pentru a preda mai mute tipuri de cursuri, ca de exemplu: istorie, artă, psihologie, economie, științe, sociologie etc. În acest fel este posibil să se învețe conținutul cursului în sine, permițând mai multor persoane să acceseze noi oportunități de învățare și dezvoltare fără diferență de vârstă, distanță sau timp, diminuând astfel limitele de accesibilitate, lipsa de oportunități în zonele rurale sau alte impedimente care ar face imposibil accesul la o instituție educațională.

În plus, comoara care înconjoară educația online este de a favoriza învățarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare (TIC), nu ca un curs unde sunt predate abilități studentului cu calculatorul sau internetul, ci ca o activitate în care studentul deja folosește abilitățile TIC, le gestionează  și le dezvoltă folosind TIC, ca mijloc și nu ca obiect principal al unui curs. În acest fel, va fi posibil pentru student să integreze TIC ca obicei, prin căutarea informațiilor, comunicarea, utilizarea fișierelor etc. Legat de acest aspect, la nivel european există o astfel de necesitate. Poate fi văzută din politicile actuale: Acțiunea 68 din "Economia și societatea digitală" cu titlul "Statele membre pentru integrarea eLearning în politicile naționale", spunând că "Astăzi eLearning nu este prezent suficient în educația statelor membre", enumerând beneficiile și sprijinind utilizarea eficientă a TIC în cadrul învățării.

Dacă doriți să aflați mai multe despre ceea ce se dezvoltă în cadrul proiectului puteți accesa secțiunea de activități unde veți găsi informații actualizate.

Pentru informații suplimentare despre proiect accesați: esteller@uji.es

Partenerii care vor colabora la acest proiect interesant sunt:

Coordonator

Parteneri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest site web reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acesta.
Referință proiect: 2018-1-ES01-KA204-050702