Verkko-oppimisympäristöjä käytetään laajalti koulutusinstituutioiden toimesta, mutta niitä käytetään yleensä sisällön toimittamiseen ja siten näiden ympäristöjen ja koulutusmenetelmien potentiaalia ei hyödynnetä. Lisäksi monet koulutusaktiviteetteja harjoittavat eivät ole kouluttajia (tuutorit, ohjaajat, valmentajat, mentorit, tiiminjohtajat, henkilöstöosastot…). Pedagogiikan ja tekniikoiden taustatietoa ei tällöin hyödynnetä, eivätkä teoreettiset käsikirjat ole paras tapa saada tietynlaiset ihmiset hankkimaan tarvittavia taitoja. He tarvitsevat tehokkaamman ja käytännöllisemmän tavan oppia. Heillä on paljon kokemusta ja asiantuntijuutta opetuksesta kasvokkain, mutta kun heidän tarvitsee tehdä verkkokoulutusta, heiltä puuttuvat digitaaliset ja tekniset taidot.

Tavoitteenamme ei ole luoda käsikirjaa kouluttajille, koska näitä on jo paljon olemassa. Haluamme luoda verkkokurssin sekä opiskelijoiden työkirjan opettaaksemme tulevia verkkokouluttajia. Pidämme teoriat minimissä ja keskitymme harjoituksiin ja käytäntöön, jotta käyttäjät tulevat kokemaan verkkoympäristön oppijan tavoin.

Projektin nimi “online training: the treasure within” viittaa kohdeaktiviteettiimme eli “koulutukseen”, ja “aarre” viittaa kaikkiin verkkokoulutuksen etuihin: (1) aiheen oppimiseen, (2) uusien verkkoyhteisöön pohjautuvien koulutusmenetelmien hankintaan, (3) sovellettaviin viestintäteknologiakompetensseihin, ml. pehmeät taidot ja transversaaliset digitaaliset kompetenssit.

Tavoitteenamme on luoda oppijoiden työkirja ja verkkokurssi kouluttajille, joilla on alhaiset viestintäteknologian ja teknologisen pedagogiigan taidot, jotta he voivat oppia itsekseen teknologian edistämien koulutusmenetelmien, tekniikoiden ja työkalujen soveltamista, ja näin saavuttavat verkkokouluttajilta vaaditut taidot ja kompetenssit (1. tavoite). Haluamme tukea heitä ja helpottaa taitojen ja kompetenssien siirrettävyyttä heidän omaan aiheeseensa (2. tavoite). Nämä taidot sisältävät teknologian soveltamisen yhteistyöhön, luovuuteen, ongelmanratkaisuun, tiimityöhön jne. Valmistamme työkalun (verkkopalvelun), jotta he voivat käyttää opittua omissa opetusaktiviteeteissaan (3. tavoite).

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä verkkosivuston heijastaa ainoastaan laatijansa näkemyksiä, eikä Komissiota voida pitää vastuussa mistään sen sisältämien tietojen käytöstä.
Projektinumero: 2018-1-ES01-KA204-050702